Verzekering

De aanhanger is aan het trekkende voertuig gekoppeld

Dat een auto en een vrachtauto motorrijtuigen zijn, staat voor iedereen als een paal boven water. Maar hoe zit het met aanhangwagens die achter een motorrijtuig zijn gekoppeld: Vormen die daar dan ook een onderdeel van?
In artikel 1 van de Wegenverkeerswet wordt dit probleem behandeld. Het komt er in het kort op neer dat alle motorisch of mechanisch voortbewogen voertuigen, 'motorrijtuigen' zijn, behalve als ze op rails rijden. Verder wordt alles wat aan een motorrijtuig gekoppeld is als een geheel met dit motorrijtuig beschouwd. Dit geldt echter alleen zolang die aangekoppelde aanhang nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen.
De vraag is echter, wanneer is iets veilig buiten het verkeer tot stilstand gekomen? Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. Het komt er op neer dat de aanhanger losgekoppeld moet zijn en op een plaats moet zijn neergezet zonder daar onmiddellijk weer van te veranderen.
Wanneer er dus een aanhanger losschiet terwijl men aan het rijden is, is deze niet veilig buiten het verkeer tot stilstand gekomen en zal een eventuele schade aan derden moeten worden gemeld bij de verzekeraar van het trekkende motorrijtuig. Men noemt dit het verkeersrisico.
Ook het op zijn plaats rijden van de aanhanger valt onder de dekking van de motorrijtuigenverzekering. De aanhanger is in zo'n situatie niet veilig buiten het verkeer tot stilstand gekomen.

De aanhanger wordt handmatig verplaatst

Het is een ander verhaal wanneer men na enkele dagen de aanhanger handmatig naar een andere plek wil verplaatsen. Wanneer er in zo'n situatie schade wordt veroorzaakt, zal deze niet onder de dekking van de autoverzekering vallen. In dit geval spreekt men van het niet-verkeersrisico. De aanhanger was veilig buiten het verkeer tot stilstand gekomen en de schade zal gemeld moeten worden bij de verzekeraar waar de particuliere aansprakelijkheidsverzekering loopt.

Samengevat

Een aanhanger valt dus voor zolang hij niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen onder de dekking van de WA-verzekering van de auto. Hij wordt geacht deel uit te maken van het trekkende voertuig en dus valt de gehele combinatie onder het begrip motorrijtuig. Op de autopolis is het particulier gebruik van een aanhanger doorgaans gratis meeverzekerd.
Zodra de aanhanger echter veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen, valt deze onder de dekking van de particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Men hoeft dus geen speciale aanhangerverzekering af te sluiten, tenzij men ook het risico van schade aan de aanhanger zelf wenst te verzekeren.

Rijbewijs
Er heerst veel verwarring omtrend de regelgeving met betrekking tot het trekken van een aanhanger met B, B+ of BE rijbewijs.
De regelgeving is eigenlijk bijzonder simpel...
Lees verder
Maximum snelheden in Europa
De motoraanhangers van motoraanhanger.eu zijn uitermate geschikt om te gebruiken als je op vakantie gaat.
Hier vind je een overzicht met alle maximum snelheden in Europa, wel zo handig om te weten hoe snel je naar je vakantiestekje mag crossen...
Lees verder
Verlichting
Voor uw eigen veiligheid, alsmede die van uw mede weggebruikers is het natuurlijk zeer belangrijk om op weg te gaan met een aanhanger die aan alle wettelijke eisen voldoet. Hierbij kunnen we natuurlijk de verlichting niet negeren...
Lees verder